OČNÍ OPTIKA
pro váš zrak

naše péče

Dana Kurečková

Služby

Základní vyšetření zraku

 • 1. krok: změření dioptrií přístrojem autorefraktokeratometr Huvitz MRK-3100 Premium (metoda objektivní refrakce)
 • 2. krok: praktické vyzkoušení naměřených hodnot pomocí přístroje foropter Huvitz, který umožňuje postupné automatické nastavení dioprií a různých doplňkových testů, aby se předešlo tomu, že vám budoucí brýle nebudou vyhovovat (metoda subjektivní refrakce)
 • 3. krok: testování vybraných hodnot dioptrií se zkušební obrubou na obličeji
 • v případě potřeby brýlí na čtení i na dálku se kroky 2 a 3 opakují pro každý účel zvlášť
 • doba trvání vyšetření cca 30 minut
Vyšetření zraku

Preventivní měření nitroočního tlaku

 • měření provádíme pomocí tonometru Topcon CT 80A
 • měření může být pro někoho nepříjemné, protože dochází ke krátkým opakovaným pulsním „fouknutím“ do oka, ale jde o vyšetření bezkontaktní a zcela bezpečné
 • výsledkem je průměrná hodnota nitroočního tlaku z provedených měření
 • měření je důležitým preventivním ukazatelem potenciálních rizik spojených s vysokým nitročním tlakem, kam zejména patří nevratná poškození zraku v případě zeleného zákalu
 • doba trvání vyšetření cca 5 minut

První aplikace kontaktních čoček

 • 1. krok: úvodní pohovor, kde od zákazníka zjišťujeme zejména, co od kontaktních čoček očekává a další důležité skutečnosti
 • 2. krok: často provádíme kontrolní měření dioptrií přístrojem autorefraktokeratometr Huvitz MRK-3100 Premium (metoda objektivní refrakce)
 • 3. krok: měření poloměru zakřivení rohovky přístrojem autorefraktokeratometr Huvitz MRK-3100 Premium z důvodu správného výběru velikosti kontaktní čočky
 • 4. krok: první nasazení kontaktních čoček (prování obvykle optometrista)
 • 5. krok: testovací doba pro usazení kontaktních čoček, navyknutí a následná kontrola na štěrbinové lampě, jestli čočky správně na oku sedí
 • 6. krok: výuka sundávání, nasazování a čištění kontaktních čoček pod vedením optometristy
 • doba trvání cca 45-60 minut
 • následná kontrola po zhruba 14ti dnech
 • v ceně služby je zahrnut zkušební pár kontaktních čoček, čistící roztok a pouzdro
Kontatkní čočky

Opakovaná aplikace kontaktních čoček

 • služba je vhodná pro nositele kontaktních čoček, kteří už někdy kontaktní čočky nosili, ale chtějí změnit používaný typ
 • 1. krok: úvodní pohovor, kde od zákazníka zjišťujeme zejména, co od kontaktních čoček očekává a další důležité skutečnosti
 • 2. krok: často provádíme kontrolní měření dioptrií přístrojem autorefraktokeratometr Huvitz MRK-3100 Premium (metoda objektivní refrakce)
 • 3. krok: měření poloměru zakřivení rohovky přístrojem autorefraktokeratometr Huvitz MRK-3100 Premium z důvodu správného výběru velikosti kontaktní čočky
 • doba trvání cca 30 minut
 • následná kontrola po zhruba 14ti dnech
 • v ceně služby je zahrnut zkušební pár kontaktních čoček, čistící roztok a pouzdro

Servis a čištění brýlí

 • naše optická dílna je vybavena veškerým nářadím potřebným k úpravě či opravě brýlí
 • běžně prováděné opravy:
  • utažení šroubků, matiček
  • výměna silikonových sedel, koncovek a jiných částí brýlí
  • čištění brýlí pomocí ultrazvuku
 • při závažnějších poškozeních, jako jsou prasklé či ulomené části brýlí jsme schopni tuto závadu opravit pomocí letovacího zařízení
 • v případě titanových obrub jsme schopni zajistit opravu i tohoto materiálu
 • jsme také vybaveni moderní technikou na zpracování brýlových čoček - pokud máme vámi vybranou brýlovou čočku se všemi potřebnými parametry na skladě, jsme schopni ji za velmi krátkou dobu 30-60 minut zabrousit do obruby, kterou si u nás vyberete
 • dále provádíme také úpravy hotových brýlí pro vaše potřeby a vzhledem ke všem parametrům vašeho obličeje
 • veškerý servis u nás koupených brýlí provádíme ZDARMA
Servis a čištění brýlí